بیماریهای ریوی  اعم از آسم که ریشه آن از آلرژی میباشد یا بقیه
بیماریهای ریه که با تب وعرق زیاد در شب و.... است، بایستی جدی بگیریم
.Chronic obstructive pulmonary disease بیماری خطرناک دیگری که
 با مسدود شدن راههای تنفسی و تغییر در شکل ریه میباشد  که  بدنبال آن
تبادلات اکسیژن و دی اکسید کربن دچار اختلال شده، می توان نام برد.
 در افراد سیگاری بسیار دیده می شود .البته نقش آلودگی محیط زیست را هم
 نادیده نمی گیریم. همچنین کارهای طاقت فرسا برای افرادیکه شغل مشکلی
 دارندتمامی اینها در افراد الکلی و کم تحرک نیزبیشتر شایع است.
 تغذیه سالم و تحرک کافی بمراتب توانایی فرد را بالا می برد.
                                                                                         
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ آبان۱۳۸۶ساعت 12:48  توسط  شیرین رئیسی دهکردی   |